Yaşadığımız Yerler
Nüfus, ülkemizin her yerinde eşit dağılmamıştır. Bu nedenle nüfus yoğunluğu yani  kilometrekareye düşen insan sayısı, bir bölgeden başka bir bölgeye farklılık göstermektedir.
Ülkemizde nüfusun dağılışını etkileyen 2 önemli faktör vardır; bunlar doğal etkenler ve beşerî etkenlerdir. Doğal etkenler arasında o yerin iklim koşulları, yer şekilleri, bitki örtüsü ve su kaynakları sayılabilir.

Turkiye Nufusu, Nufus Sayimi ve Nufusun Ozellikleri (Bir bölgede yer alan sanayi kuruluşlarının sayısı, tarım ürünlerinin çeşitliliği, turizme
uygunluğu, ulaşım koşullarının kolaylığı, yer altı kaynaklarının zenginliği ile sosyal ve kültürel faaliyetlerin çokluğu beşerî etkenler arasında yer alır. Türkiye’de nüfusun üçte biri köylerde, kalan kısmı da kentlerde yaşamaktadır. Kentler; nüfusu köylerden fazla olan ve daha çok sanayi, ticaret ve hizmet sektörünün geliştiği yerleşim birimleridir.

Nüfus Sayımı
Turkiye Nufusu, Nufus Sayimi ve Nufusun Ozellikleri (Ülkemizde cumhuriyetin ilanından sonra ilk nüfus sayımı 1927 yılında yapılmıştır. Bu
sayım sonunda nüfus 13 648 270 olarak belirlenmiştir. İkinci sayım 1935 yılında
yapılmıştır. Bu sayımdan 1990 yılına kadar her 5 yılda bir nüfus sayımı tekrarlanmıştır.
1990 yılından sonra ise her 10 yılda bir nüfus sayımı yapılmaya başlanmış ve 2000 yılında
son kez genel sayım yapılmıştır. 2007 yılından itibaren nüfus sayım sistemi değiştirilerek
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne (ADNKS) geçilmiştir.

Genel nüfus sayımlarıyla yurdumuzun toplam nüfusunun belirlenmesinin yanı sıra nüfusun
yaş gruplarına ve cinsiyete göre dağılımı, okuryazarlık durumu belirlenirken çalışan sayısı ve medeni durumla ilgili konularda da bilgi edinilir. Elde edinilen bilgiler, Türkiye İstatistik
Kurumunda (TÜİK) değerlendirilir ve buna uygun plan ve yatırımlar yapılır.

Türkiye Nüfusunun Özellikleri
Türkiye nüfusu ilk sayımdan bu yana sürekli artmaktadır. Bir ülkedeki nüfus artışını belirleyen en önemli unsurlar, doğumlar ve ölümlerdir. Bir ülkede doğumlar ölümlerden fazlaysa o ülkenin nüfusu artar, buna da doğal nüfus artışı denir. Ülkemizin nüfusu 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle 80 milyon 810 bin 525 kişidir.

Turkiye Nufusu, Nufus Sayimi ve Nufusun Ozellikleri (Genellikle geri kalmış ülkelerde doğurganlık oranı yüksektir, gelişmiş ülkelerde ise doğurganlık oranı düşüktür.
Türkiye nüfusunun büyük bir bölümü 10-14 yaş grubu arasındadır. Ayrıca kadın ve erkek nüfusu birbirine yakın olup nüfusun yarıdan fazlası 30 yaşından küçüktür.
Ülkemizde hızlı bir kentleşme yaşanmaktadır.

1927 yılında ülke nüfusunun 4’te 3’ü köylerde yaşarken 2000’li yıllarda bu oran tam tersine
dönmüş ve köyden kentlere göçün sonucunda ülke nüfusunun 4’te 3’ü kentlere yerleşmiştir.
2010 yılı verilerine göre, Türkiye’de okuryazarlık oranı %90 civarındadır; erkeklerin okuma
yazma oranı kadınlara göre daha fazladır.

Ülkemiz genç bir nüfusa sahip olduğu için, çalışan insanların sayısı da fazladır. İnsanlar
genel olarak tarım, sanayi ya da hizmet sektöründe çalışmaktadır. Son nüfus sayımına göre; tarım sektöründe çalışan insan sayısı azalmakta, hizmet ve sanayi sektörlerinde çalışan insan sayısında ise artış yaşanmaktadır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here