Yenilenemeyen enerji, adını tükenir ya da ömrümüzde yeniden doldurulmayacak kaynaklardan alır.

Çoğu yenilenemez enerji kaynağı fosil yakıtlardır:

  • Kömür,
  • Petrol,
  • Doğalgaz.
  • Bor

Karbon, fosil yakıtların ana unsurudur. Bu nedenle fosil yakıtların oluşma süresi (360-300 milyon yıl önce) Karbonifer Dönem olarak adlandırılmaktadır.

Tüm fosil yakıtlar benzer bir şekilde oluşur. Yüz milyonlarca yıl önce, dinozorlardan önce bile, Dünya farklı bir manzaraya sahipti. Geniş, sığ denizler ve bataklık ormanlarla kaplıydı.

Bu eski sulak alanlarda bitki, yosun ve plankton büyüdü. Günışığı absorbe edip fotosentez yoluyla enerji yarattılar. Öldüklerinde organizmalar denizin veya gölün dibine doğru sürüklendi. Bitkiler ve hayvanlar öldüklerinde enerji depolanmıştı.

Zamanla, ölü bitkiler deniz dibi altında ezildi. Üstünde yüksek ısı ve basınç yaratan kayalar ve diğer tortular yığılmış. Bu ortamda, bitki ve hayvan, sonunda fosil yakıtlara (kömür, doğalgaz ve petrol) dönüşüyor. Günümüzde, tüm dünyada yenilenemeyen bu enerji kaynaklarından büyük rezervuarlar (rezervuarlar) var.

Avantajlar ve dezavantajlar
Fosil yakıtlar değerli bir enerji kaynağıdır. Ayıklamak nispeten ucuzdurlar. Ayrıca, dünyanın herhangi bir yerinde depolanabilir, borulama yapılabilir veya sevk edilebilirler.

Bununla birlikte, fosil yakıtları yakmak çevre için zararlıdır. Kömür ve yağ yakıldığında, hava, su ve toprakları kirletebilecek parçacıkları bırakırlar. Bu parçacıkların bir kısmı yakalanıp kenara koyulur, ancak birçoğu havaya bırakılır.

Fosil yakıtları yakmak aynı zamanda, okyanus, toprak ve havadaki karbonu dengeleyen Dünya’nın “karbon bütçesi” ni de rahatsız ediyor. Fosil yakıtlar yakıldığında (ısıtılır) karbon dioksiti atmosfere salarlar. Karbondioksit, sıcaklığı Dünya’nın atmosferinde tutan bir gazdır; bu süreç “sera etkisi” olarak adlandırılır. Sera etkisi, yeryüzündeki yaşam için gereklidir ancak dengeli bir karbon bütçesine dayanır.

Fosil yakıtlarındaki karbon milyonlarca yıldır yeraltında tutuluyor ya da saklanıyor. Bu kenetlenmiş karbonu yeryüzünden alıp atmosfere salarak, Dünya’nın karbon bütçesi dengelidir. Bu, organizmalara göre daha hızlı sıcaklıklara katkıda bulunur.

Kömür

Kömür siyah veya kahverengimsi bir kaya. Enerji yaratmak için kömür yakarız. Kömür ne kadar “karbonizasyon” a uğradığına göre sıralanır. Karbonizasyon, eski organizmaların kömür haline gelmesi sürecidir. Yaklaşık 3 metre (10 ayak) katı bitki örtüsü birlikte 3 metreden (1 ayak) kömüre ezildi!

Turba kömürün en düşük seviyesidir. En az miktarda karbonizasyon geçirdi. İskoçya, İrlanda ve Finlandiya dahil olmak üzere dünyadaki önemli bir yakıttır.

Antrasit en yüksek kömür kalitesidir. Antrasit, dünyanın çeşitli bölgelerinde oluşur; burada dağların oluşumu gibi dünyanın dev hareketleri vardır. Amerika Birleşik Devletleri’nin doğusundaki Appalachian Dağları, antrasit bakımından zengindir.

Kömürü yerden çıkarırız, bu yüzden onu enerji için yakabiliriz. Kömürü çıkarmanın iki yolu vardır: yeraltı madenciliği ve yüzey madenciliği.

Yeraltı madenciliği, kömür, Dünya yüzeyinin altına, bazen de Büyük Göllerin çoğundan daha derine inen 300 metre derinliğe yerleştirildiğinde kullanılır! Madenciler bir asansörle mayın yatağına iner. Kömürü Dünya’nın dışında kesen ve onu yerden kaldıran ağır makinalar işletiyorlar. Kömür tehlikeli gazları açığa çıkardığı için bu tehlikeli bir iş olabilir. Gazlar patlamalara neden olabilir veya madencilerin nefes almalarını zorlaştırabilir.

Yüzey madenciliği, kömür toprak yüzeyine yakın olduğunda kullanılır. Kömür almak için, şirketler öncelikle alanı temizlemeliler. Ağaçları ve toprağı götürürler. Kömür daha sonra topraktan daha kolay kesilebilir. Bu işlem sırasında tüm habitatlar yok edilir.

Birleşik Devletler’deki elektriğin yaklaşık yarısı kömürden geliyor. Işıklarımıza, buzdolablarımıza, bulaşık makinelerine ve taktığımız diğer şeylere güç katıyor. Kömür yakıldığında, değerli “yan ürünler” bırakıyor. Yan ürünleri çimento, plastikler, yollar ve başka birçok şey yapmak için kullanırız.

Avantajlar ve dezavantajlar
Kömür güvenilir bir enerji kaynağıdır. Gece gündüz, yaz ve kış, güneş veya yağmurda güvenebilir, yakıt ve elektrik sağlayabiliriz.

Kömür kullanmak da zararlıdır. Madencilik dünyadaki en tehlikeli işlerden biridir. Kömür madencileri toksik tozlara maruz kalıyorlar ve işyerinde mağaralar ve patlamalar tehlikelerine karşı karşıyalar.

Kömür yakıldığında, birçok toksik gaz ve kirletici maddeyi atmosfere salmaktadır. Kömür madenciliği aynı zamanda zeminin de mağaraya dökülmesine neden olabilir ve onlarca yıldır yanan yeraltı yangınları yaratır.

Petrol

Petrol sıvı bir fosil yakıttır. Buna yağ veya ham petrol denir.

Petrol, yeraltı kaya oluşumları tarafından sıkıştı. Bazı yerlerde, yağ baloncukları yerden hemen çıkar. Kaliforniya, Los Angeles’taki LaBrea Tar Pits’de, büyük yağmurluk havuzları toprağın içinden kabarcıklar atıyor. Binlerce yıl önce tuzağa düşürülen hayvan kalıntıları tarda hala korunmuş!

Dünyanın petrolünün çoğu hala yerin altında. Petrole erişmek için dünyayı inceliyoruz. Bazı mevduatlar karada, diğeri okyanus tabanı altında.

Petrol şirketleri bir sondaj çalışmasına “sondaj kulesi” yapmaya başladıklarında, yılda 365 gün, haftanın yedi günü günde 24 saat petrol çıkartabilirler. Birçok başarılı petrol sahası yaklaşık 30 yıldır petrol üretmektedir. Bazen çok daha uzun süre yağ üretebilirler.

Petrol okyanus tabanının altına düştüğünde, şirketler denizden tatbikata başlarlar. Bir yağ platformu inşa etmelidirler. Petrol platformları, dünyanın en büyük insan yapımı yapılarından bazılarıdır!

Yağ delindikten sonra rafine edilmelidir. Petrol, karbonun yanı sıra birçok kimyasal madde içerir ve petrolü rafine etmek bu kimyasalların bir kısmını dışarı çıkarır.

Birçok şey için yağ kullanıyoruz. Dünyanın petrolünün yaklaşık yarısı benzine dönüştürülür. Geri kalan kısım, tırnak cilası ve sürtünme alkolü veya su boruları, ayakkabılar, boya kalemi, çatı kaplaması, vitamin kapsülleri ve diğer binlerce öğe gibi katı ürünler gibi sıvı ürünlerde işlenebilir ve kullanılabilir.

Avantajlar ve dezavantajlar
Petrol sondajında ​​avantajlar vardır. Ayıklamak nispeten ucuzdur. Ayrıca, yerel topluluk için güvenilir ve güvenilir bir enerji ve para kaynağıdır.

Petrol bize binlerce kolaylık sağlar. Benzin biçiminde, bize yerleri sürme gücü veren taşınabilir bir enerji kaynağıdır. Petrol, bağımlı olduğumuz birçok üründe de bir maddedir.

Bununla birlikte, yanan benzin çevreye zararlıdır. Nefes aldığımız havaya tehlikeli gazlar ve duman yayar. Ayrıca bir petrol sızıntısı olasılığı da vardır. Sondaj makineleri ile ilgili bir problem varsa, yağ kuyudan patlayabilir ve okyanusa veya çevredeki araziye sızabilir. Petrol sızıntıları çevresel felaketlerdir, özellikle denizde dökülmeler. Petrol yağmurda yüzer, bu nedenle kuşlara tüyleri balıklamak ve yıkmak için yiyecek gibi görünebilir.

Doğal gaz

Doğalgaz, rezervuarlarda yeraltına sıkışan bir diğer fosil yakıttır. Çoğunlukla metandan oluşur. Daha önce metan kokusu almış olabilirsin. Depolama alanlarındaki parçalanan madde, çürümüş yumurta kokuyor metan da serbest bırakıyor.

Yeraltında çok fazla doğal gaz var, milyonda, milyarda veya trilyon metreküple ölçülüyor.

Doğalgaz birkaç yüz metrelik mevduatta bulunur. Doğal gazın yerden çıkması için, şirketler doğrudan doğruya matkaplar yaparlar. Ancak büyük açık ceplerde doğal gaz oluşmaz. Doğal gaz, kilometrelerce uzanan kaya oluşumlarına sıkıştı.

Doğalgaza ulaşmak için, bazı şirketler “hidrolik kırma” ya da fracking denilen bir işlemi kullanıyorlar. Hidrolik, su kullandıkları anlamına gelir ve kırma, “parçalanması” anlamına gelir. İşlem, yer altı kayaları ayırmak için yüksek basınçlı su kullanır. Bu, kaya oluşumlarında sıkışan doğal gazı serbest bırakır. Kaya çok sert ise, kayayı çözmek için kuyuya asit gönderebilirler. Kayayı açık tutmak ve gaz kaçmasına izin vermek için küçük tahıl veya cam kristalleri de kullanabilirler.

Isıtma ve pişirme için doğal gaz kullanıyoruz. Elektrik üretmek için doğal gaz da yakılabilir. Evlerimizde ışıklara, televizyonlara, klimalara ve mutfak aletlerine güç vermek için doğalgaz kullanırız.

Doğal gaz, sıvı doğal gaz (LNG) olarak adlandırılan sıvı bir forma dönüştürülebilir. LNG diğer fosil yakıtlardan çok daha temizdir.

Sıvı doğal gaz, gaz biçiminden çok daha az yer kaplar. Büyük bir plaj topuna sığacak doğal gaz miktarı, bir papağan topuna sıvı olarak sığacaktı! LNG kolayca depolanabilir ve farklı amaçlar için kullanılabilir. LNG, benzin yerine bile geçebilir.

Avantajlar ve dezavantajlar
Doğal gaz nispeten daha az miktarda elde edilir ve petrol veya kömürden daha “temiz” bir fosil yakıttır. Doğal gaz yakıldığında, sadece karbon dioksit ve su buharı serbest bırakır (ki bu nefes verdiğimizde nefes aldığımız gazlarla aynıdır!) Kömür yakmaktan daha sağlıklıdır.

Bununla birlikte, doğal gaz çıkarmak çevre sorunlarına neden olabilir. Çatlak kayaçlar, mini depremlere neden olabilir. Yeraltıya zorlanan yüksek basınçlı su ve kimyasallar, diğer su kaynaklarından da sızıntı yapabilir. Içme ya da banyo için kullanılan su kaynakları kirlenmiş ve güvensiz olabilir.

Bor: Dünyadaki bor rezervinin %70’i sadece Türkiye’de Ege bölgesinde yeralmaktadır. Kalan borun tamamına yakını yani %30’luk kısmı ise ABD’de bulunmaktadır. Türkiye’de borun bulunduğu yerler Balıkesir (Bigadiç, Sandıklı, Susurluk), Eskişehir (Seyitgazi), Kütahya (Emet) ve Bursa (Mustafa Kemal Paşa) dır.

Yenilenemeyen Diğer Enerji Kaynakları

Fosil yakıtlar dünya çapında yenilenemeyen önde gelen enerji kaynaklarıdır. Diğerleri var.

Nükleer enerji

Nükleer enerji genellikle yenilenemez bir enerji kaynağı olarak düşünülür. Nükleer enerjinin kendisi yenilenebilir bir enerji kaynağı olmasına rağmen, nükleer enerji santrallerinde kullanılan malzeme değildir.

Nükleer enerji, çekirdekte veya çekirdeğinde bulunan bir enerjinin enerjisini toplar. Nükleer enerji, bir atomun çekirdeğinin bölünmesi süreci olan nükleer fisyon yoluyla salınır. Nükleer santraller, nükleer fizyonu elektrik üretmek için kontrol edebilen karmaşık makinelerdir.

Nükleer santrallerde en çok kullanılan malzeme uranyum elementidir. Her ne kadar uranyum tüm dünyadaki kayaçlarda bulunurken, nükleer enerji santralleri genellikle çok nadir bir uranyum türü U-235 kullanıyor. Uranyum yenilenemez bir kaynaktır.

Nükleer enerji, dünyada elektrik üreten popüler bir yöntemdir. Nükleer enerji santralleri havayı kirletmez veya sera gazı yaymazlar. Kırsal veya kentsel alanlarda inşa edilebilirler ve çevresindeki çevreyi yok etmezler.

Bununla birlikte, nükleer enerji hasat etmek zordur. Nükleer enerji santralleri inşa etmek ve işletmek için çok karmaşıktır. Birçok topluluğun, güvenli ve güvenilir bir nükleer enerji programı geliştirmek için bilim adamları ve mühendisleri yoktur.

Nükleer enerji de radyoaktif madde üretir. Radyoaktif atıklar aşırı toksik olabilirler, yanıklara neden olurlar ve kansere, kan hastalıklarına ve maruz kalanlar arasındaki kemik bozulması riskini arttırırlar.

Biyokütle Enerjisi
Yenilenebilir bir enerji kaynağı olan biyokütle enerjisi de yenilenemez bir enerji kaynağı olabilir. Biyokütle enerjisi, bitkilerde bulunan enerjiyi kullanır.

Biyokütle enerjisi, biyomas hammaddelerine, yani elektrik üretmek üzere işlenip yakılan bitkilere dayanıyor. Biyokütle hammaddeleri arasında mısır veya soya gibi tahıllar ve ahşap bulunabilir. İnsanlar biyokütle hammaddelerini kullandıkları kadar hızlı pişirmezlerse, biyokütle enerjisi yenilenemez bir enerji kaynağı haline gelir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here