Geçmişten Günümüze Yerleşme
Tarih Öncesi Devirlerde Yaşam
Binlerce yıl önce insanlar avcılık ve toplayıcılıkla geçiniyor, ekip-biçmeyi bilmiyorlardı.
Göçebe olarak yaşıyor, mağaralarda ya da çamur, bitki ve hayvan derileri kullanarak kendi
yaptıkları küçük evlerde barınıyorlardı. Bulundukları yerde iklimin değişmesi ya da av
hayvanlarının azalması gibi nedenlerle ise başka yerlere göç ederek yaşamlarını
sürdürüyorlardı. Bu özelliklere sahip olan Mezopotamya, Kuzey Çin, İndus Vadisi ve Nil Nehri çevresi ilk yerleşim yerleridir.

MO Onceki Eski Caglarda Yasam ve Yerlesimler

MÖ 7000’li Yıllarda Yerleşme
İnsanların bu dönemde toprağı işlemeye ve hayvanları evcilleştirmeye başlamaları, onların
yerleşik hayata geçmelerini sağlamıştır. Bunun için, yerleşerek yaşayacakları yerlerin iklim
koşullarının uygun olmasına ve tarım yapabilmelerine olanak sağlayacak şekilde su
kenarlarına yakın olmasına önem vermişlerdir. Bu dönemde insanlar düz damlı ve girişi
damda olan evler yapmış, bu şekilde de vahşi hayvanlardan korunabilmişlerdir. Bu tip
yerleşim yerlerinin en önemlilerinden biri Konya Çatalhöyük’te yer almaktadır.

MO Onceki Eski Caglarda Yasam ve YerlesimlerÇatalhöyük, 9000 yıllık tarihi ile Dünya’nın en eski yerleşim birimi sayılır. Yerleşim birimi
kurabilmek için gerekli olan kil ve kirecin, tarım yapabilmek için gerekli olan verimli toprak ve suyun, avlanmak için yeteri kadar yaban hayvanının bulunması Çatalhöyük’ün ilk yerleşim birimi olmasında etkili olmuştur. Buradaki kazılarda bulunanlar da Çatalhöyük’teki yaşantının ve medeniyetin nasıl olduğuna dair önemli ipuçları vermiştir. Örneğin  qÇatalhöyük’te 150 kadar ev ve oda bulunmuş, bu evlerde kilden yapılmış çanak ve çömleklere rastlanmıştır. Bu da o insanların yemek yaptıklarını ve yaptıkları yemekleri bu kaplarda sakladıklarını göstermektedir.

Evlerdeki odaların duvarlarında kabartmalar ve resimler vardır. Bu resimler, insanların günlük hayatları ile ilgilidir. Beslenebilmek için avladıkları hayvanların resimleri de duvarlarda bulunmaktadır. Dolayısı ile o dönemde yaşayanların günlük hayatları ve ne tür hayvanları ne tür araçlarla avladıkları gibi bilgilere bu resimlerden ulaşılabilmektedir. Odalarda sadece resimler değil, bazı heykelcikler de bulunmuştur.

Antik Çağlarda (MÖ 3000’li Yıllarda) Yerleşme
Bu dönemde şehircilik anlayışı gelişmiş, ticaret yolları üzerine kurulan şehirler zamanla
gelişerek zenginleşmiştir. Şehirler, korunmak amacıyla surlarla çevrilmiş ve kale şehirler
ortaya çıkmıştır. Başlangıçta ahşaptan yapılan çitler kullanılırken sonraları kentin çevresine
taş duvarlar örüldü ve girişlere nöbetçi kuleleri yapıldı. Bu tip şehirlerin en önemlilerinden
birisi, Çanakkale yakınlarındaki Truva’dır.

Günümüzde Yerleşme
Sanayi İnkılabı insan gücüne dayalı üretim tarzından makine gücü ile üretim tarzına geçiştir.
Bu dönemde, buharlı makinenin bulunması gibi köklü teknolojik değişiklikler oldu ve bu buluş tüm yapım alanlarına yayıldı.
Zamanla bu gelişmeler bütün Avrupa’yı ve Avrupa dışındaki ülkeleri etkiledi. Sanayi İnkılabı
ile refah düzeyi yükseldi ve bunun da etkisi ile nüfusta artış görüldü.

MO Onceki Eski Caglarda Yasam ve Yerlesimler

Makineleşmenin yaygınlaşması, ham maddeye ve ticaret yollarına yakın yerlerdeki şehirlerin
daha fazla büyümesine ve nüfusun hızla artmasına neden olmuştur. Böylece barınma
ihtiyacının karşılanabilmesi için çok katlı binalar inşa edilmeye başlanmış ve büyük şehirler
ile metropoller ortaya çıkmıştır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here