Millet ve Ülke Nedir? Arasındaki Fark Nedir?

Peki bir Millet nedir?
Bir ulus [ii] resmen aynı kültürel kimliği paylaşan bir grup insan olarak gözlemlenir. Aynı dil, kültür ve soyları paylaşıyorlar. Kürt halkı kendilerini Kürdistan ülkesi olarak görüyor; ancak Kürdistan, komşularıyla ya da Batılı ülkeler tarafından resmi olarak tanınmıyor. Ulusal bir kimliğin oluşturulması, aynı ülkede yaşayan insanların birleştikleri konusunda genellikle yardımcı olur. Bazılarının, Ortadoğu’daki sınır ve dini tartışmalarının birçoğunun, aslında ‘resmi olmayan fakat anlaşılan’ sınır çizgilerini aşan Sykes-Picot anlaşması gibi resmi ülke sınırlarının oluşturulması ile ilgisi olduğunu düşünüyorlar. Uyrukluk, yasal olarak nerede ikamet izniniz olduğu gibi, bir kişi ile devlet arasındaki ilişkiyi tanımlamak için yasal bir tanım olarak da kullanılabilmektedir.

Bu durumda, vatandaşlık “belediye kanunlarıyla tanımlanan belediye kanunlarının vade” iv. Yasal uyruğunuz, ikamet etmenize izin verilen herhangi bir yerde olabilir. Bazı ülkelerde, bir ülkede belirli bir süre yaşıyorsanız, millileştirme yoluyla bir vatandaş olabilirsiniz (dolayısıyla siyasi haklara sahip olabilirsiniz).

O zaman ülke nedir?
Buna karşılık, ülke [v], kendi kendini yönetecek politik kimliklere uygulandığı için ‘Devlet’ ile eşanlamlıdır. Birleşik Devletler, aynı hükümetin aynı yasalarına uyan bir ülke. Bu devletler (Devletle karıştırılmamalıdır), ülkedeki bir federal hükümete uyan küçük topluluklardır. Ülkeler farklılık eğilimindedir ve Amerika Birleşik Devletleri’yle ayrı ama aynı derecede güçlü, ulusal bir bağlılık yaratırken çeşitliliklerini kutlamak için Amerikan’yı “Latin Amerika” olarak düşünenleri gibi çok uluslu gruplar halinde olma eğilimindedir. Bir devlet ve bir ülke genellikle aynı şeyi ifade etmek için kullanılır.

Bir Ülkeyi Bir Bölgeden Nasıl Yerine Getirirsiniz?
Bir ülke, korunması, ekonomik desteği ve bağımsız bir ülkenin diğer özellikleri nedeniyle ana vatanına dayanan bir bölge [vi] ile karıştırılmamalıdır. Örneğin, ABD, Porto Riko, Virgin Adaları ve Guam’a sahiptir. Bu bölgeler ABD’nin bir parçası olsa da, Porto Riko’lar kendi vatandaşlıklarını Porto Riko olarak görürler. Bir ülke olarak görülmek için, bir bölge kendi hükümetini ve ekonomisini düzenlemek, kendi orduya sahip olmak ve destek olmadan stand yapmak zorunda kalacaktı.

Çoklu Ülke Birleşmeleri
Örneğin, Avrupa’da, Avusturya-Macaristan, Yugoslavya, SSCB veya Çekoslovakya gibi bazı birleşim devletlerinin dağılması, uyrukların tek ülkelere dağılımındaki farklılıkları vurguluyor. Uluslar ayrı olarak Avusturya veya Macaristan olabiliyor ve bir adam kendisini Avusturya ya da Macar olarak görebilirken, ülke aynı anda birleşti. İsrail ve Filistin, milliyetçiliğinin dini ideolojisiyle neredeyse eş anlamlı olduğu noktaya gçlü milliyetçiliğin ideal bir örneğidir. Başlangıçta Filistin olan şeylerin çoğu İsrail’de çözülürken, aslen Filistinlilerden yasal olarak İsrail’de yaşayanların çoğu hala kendilerini Filistinli olarak görüyorlardı.

“Millet” ve “Devlet” ne olacak?
Ayrıca, aynı zamanda bir devlet veya ülke de aynı vatandaşlığı paylaştığında var olan bir “ulus-devlet [vii]” vardır. Örneğin, Kolombiya bağımsız bir ülkeyken, ortak kültür, din ve dil yüzünden Kolombiya uyrukluğunu düşünenlerden oluşur. Aynı şey, geçmiş nesiller boyunca fazla göç yaşayan pek çok ülke için de geçerlidir. Japonya meşhur bir ulus-devlet olarak görülüyor, etnik olarak çeşitli azınlıkları içeriyor olsa da, büyük çoğunluk homojen.

Neden fark eder?
Sözcük dağarcığını ayırt etmenin önemi, farklı siyasi manzaraları anlamaktır. İsrail’de yaşayan bir Filistinlinin sıklıkla kendisini bir İsrail olarak görmediğini anlamanın bir anlamı vardır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here