Nesnelerin ve Geometrik Modellerin Özelliklerinin Tanımlanması

Matematikte, kelime niteliği, genellikle benzer bir nesne ile gruplandırılmasına izin veren ve genellikle bir gruptaki nesnelerin boyutunu, şeklini veya rengini tanımlamak için kullanılan bir nesnenin bir karakteristiğini veya özelliğini (genellikle bir desen dahilinde) tanımlamak için kullanılır.

Terim özniteliği, çocuklara genellikle boyut , renk veya şekil gibi belirli bir özelliğe göre sıralama yapmaları istenen renklerin, boyutların ve şekillerin bir dizi öznitelik kümesi verildiği anaokulunda olduğu gibi öğretilir. Birden fazla özellik tarafından tekrar sıralanması istendi.

Matematikte Oznitelikler

Özet olarak, matematikteki öznitelik genellikle geometrik bir paterni tanımlamak için kullanılır ve genellikle herhangi bir senaryodaki bir alanın belirli bir niteliğini veya özelliklerini tanımlamak için matematiksel çalışma süresince kullanılır. Bir futbolun şekli.

İlköğretim Matematikte Ortak Öznitelikler
Öğrenciler anaokulunda ve birinci sınıftaki matematiksel niteliklere sokulduklarında, öncelikle kavramın fiziksel nesneler ve bu nesnelerin temel fiziksel tanımları olarak anlaşılmasını beklerler. Bu, boyut, şekil ve rengin en yaygın özellikleri olduğu anlamına gelir. erken matematik.

Bu temel kavramlar daha sonra matematik, özellikle de geometri ve trigonometri üzerine genişletilmiş olsa da, genç matematikçiler için nesnelerin büyük nesnelerin daha küçük, daha yönetilebilir gruplara ayrılmasına yardımcı olabilecek benzer özellikleri ve özellikleri paylaşabileceği fikrini kavramak önemlidir. nesneler.

Daha sonra, özellikle daha yüksek matematikte, bu örnek, aşağıdaki örnekte olduğu gibi nesneler grupları arasındaki ölçülebilir niteliklerin toplamlarının hesaplanmasında uygulanacaktır.

Karşılaştırma ve Grup Nesneleri için Özniteliklerin Kullanılması
Öznitelikler, özellikle erken çocukluk matematik derslerinde önemlidir. Burada öğrenciler, benzer şekil ve desenlerin grup nesnelerine nasıl bir arada yardımcı olabileceğine dair temel bir kavrayışa kavuşmalı, daha sonra sayılabilir ve birleştirilebilir veya farklı gruplara eşit olarak bölünebilir.

Bu temel kavramlar, özellikle de karmaşık denklemlerin basitleştirilmesi için – özellikle çarpım ve bölmeden cebirsel ve matematiksel formüllere – belirli nesne gruplarının özelliklerinin kalıp ve benzerliklerini gözlemleyerek bir temel oluşturmaları açısından önemlidir.

Örneğin, bir kişinin, her biri 12 inç uzunluğunda, 10 inç genişliğinde ve 5 inç derinliğinde, 10 dikdörtgen çiçek ekiciye sahip olduğunu varsayalım. Bir kişi, ekici alanların kombine yüzey alanlarının (dikim sürelerinin uzunluğu uzunluğunun uzunluğu) 600 inç kareye eşit olacağını belirleyebilir.

Öte yandan, 10 inçlik 10 inçlik 10 ekici ve 10 inçlik 10 inçlik 10 ekici varsa, kişi bu özellikleri kullanarak iki farklı boydaki ekicileri gruplandırmak zorunda kaldı. tüm ekiciler arasında çok fazla yüzey alanı var. Bu nedenle formül (10 x 12 inç x 10 inç) + (20 x 7 inç X 10 inç) olarak okuyacaktır, çünkü iki grubun toplam yüzey alanı, miktarları ve boyutları farklı olduğundan, ayrı ayrı hesaplanmalıdır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here