İletişim Nedir?
İnsanların birbirleri ile duygu düşünce ve bilgilerini paylaşmasına iletişim denir. Toplum içinde yaşayan her insan iletişim içindedir. İletişimi sağlıklı ve olumlu şekilde gerçekleştiren toplumlar hayattan zevk alan, mutlu bireylere sahip olur. Bu nedenle, olumlu iletişim kurmak toplumsal bir varlık olan insan için büyük önem taşır.

İletişim Nedir Ben Dili Sen Dili Nedir

Olumlu bir iletişim kurabilmek için öncelikle duygu ve düşüncelerimizi net ve doğru bir şekilde aktarma becerisine sahip olmalıyız. Sen dili yerine ben dili cümleleri kullanmalıyız. İletişim sırasında seçtiğimiz kelimelere ve dili doğru kullanmaya dikkat etmeliyiz. Karşımızdaki insanlara ön yargısız ve saygılı bir şekilde yaklaşmalıyız. İnsanların bizden farklı duygu ve düşüncelere sahip olabileceklerini unutmamalı, onların duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışmalı yani empati kurmalıyız.
İyi ve etkili dinleyici olmak da olumlu iletişim için önemli bir konudur. Karşımızdaki kişinin
sözünü kesmemek, dikkatimizi karşımızdaki kişiye vermek, iletişim sırasında göz teması
kurmak ve karşımızdakini dinlediğimizi belli etmek, etkili bir dinleyici olmamızı sağlayan temel davranış biçimleridir.
Günlük hayatımızda çevremizdeki insanlar ile iletişim şeklimiz, tutum ve davranışlarımız karşımızdakinin bizi anlaması için çok önemlidir. İletişim sırasında sergilediğimiz olumsuz
davranışlar, karşımızdakinin bizi anlamamasına ve aramızdaki ilişkinin bozulmasına sebep olabilir. Olumsuz iletişimin başında, sadece kendi fikirlerimiz doğruymuş gibi davranmak karşımızdaki ile empati kurmamak gelir. Ayrıca argo kelimler kullanmak, sürekli emir cümleleri ile hitap etmek, karşımızdakine lakap takmak, göz teması kurmamak, sen dili kullanmak ve kendimizi doğru şekilde ifade edememek gibi birçok neden iletişimimizi olumsuz etkiler.

Ben Dili Sen Dili
İletişim sırasında karşımızdakine kullandığımız yargılayıcı, suçlayıcı ve emir verici sözler,
iletişimi olumsuz etkileyen sen dili sözleridir.
İletişim sırasında karşımızdakine empati ile yaklaşıp, yargılamadan ve suçlamadan sadece
kendi duygu ve düşüncelerimizi uygun bir şekilde aktardığımız sözler ise ben dilidir. Ben dili
sayesinde kişiler arası olumlu iletişim kurmuş oluruz.

• “Konuşurken gözüme bile bakmıyorsun. Çok kabasın.” Sen Dili
• “Konuşurken gözüme bakmadığın zaman beni ciddiye almadığını düşünüp
üzülüyorum.” Ben Dili

Olumlu İletişim Yolları

Bildiğimiz gibi iletişim, bireyler arasındaki duygu, düşünce, davranış ve bilgi alışverişidir. Olumlu iletişim ise, insanların kendilerini sıcak ve samimi bir atmosferde doğru ve etkin ifade edebildikleri iletişim türüdür. İnsanlar arası ilişkilerde olumlu iletişim atmosferinin sağlanması ve korunması bazı temel ilkelerin uygulanmasına bağlıdır. Bu temel ilkeler, olumlu iletişim yolları başlığında toplayabileceğimiz tutum ve davranışları içerir. İletişim kurarken seçtiğimiz sözcükler, kullandığımız jest ve mimikler kişiliğimizi yansıtmakla birlikte olumlu iletişim atmosferinin oluşturulması ve devam ettirilmesinde önemli bir yer tutar. Olumlu İletişim Yolları Nasıl Oluşturulmalı? İletişimin olumlu bir atmosferde sürdürülmesi, insanlar arası ilişkiler açısından oldukça önemlidir. Olumlu iletişim yolları oluşturmak sağlıklı iletişim kurmakla mümkün olabilir. Sağlıklı iletişim kurmak; duygu, düşünce ve bilgilerimizi jest ve mimiklerle destekleyerek açıkça ve kurallarına uygun bir biçimde ifade etmemize bağlıdır.

Hızlı İletişim Güçlü Toplum

Medya ve Toplum

İnsanoğlu, geçmişten bu yana haberleşmek için birçok araç kullanmıştır. Bu araçlar zaman geçtikçe gelişen teknolojinin etkisiyle çeşitlilik ve özellik olarak gelişim göstermiştir. İlk olarak, yaktığı ateşin dumanı ile iletişim kuran insanoğlu; zaman içeresinde akıllı telefonlar gibi daha hızlı ve pratik araçlar geliştirmiştir. Günümüzde büyük kitlelere ulaşabilen radyo, gazete, dergi, internet (Genel Ağ) ve televizyon gibi kitle iletişim araçlarına verilen genel ad medya terimiyle ifade edilmektedir. Medya, insanların bilgilenmesi, haberdar olması, haber iletmesi, eğlenmesi, hoşça vakit geçirmesi, boş zamanlarını değerlendirmesi gibi pek çok ihtiyacını gördüğü bir ortam olmakla birlikte, insanların düşüncelerini, kararlarını, davranışlarını ve yaşam biçimlerini de etkilemektedir. Örneğin, sosyal medyanın kullanımının artması ile toplumlumda yüz yüze iletişim oranı azalmıştır. Eskiden bayramlarda aile bireyleri bir araya gelirken, günümüzde çeşitli sosyal medya mesajları ile kutlamalar yapılmakta yüz yüze iletişim kurulmamaktadır. Medyanın toplum yaşamına olumsuz etkileri olduğu gibi olumlu etkileri de vardır. Sağlık problemi ile hayatına devam etmekte olan birçok insana sosyal medya sayesinde yardım ulaştırılabilmektedir. Örneğin, acil kan ihtiyacı olan bir hastaya internet, radyo ve akıllı telefonlar aracılığı ile kısa sürede kan bulunabilmektedir.

Kitle iletişim araçları ve medyadaki gelişmeler aynı zamanda devlet hizmetlerinde de yaşanmıştır. Eskiden hastane randevuları almak için hastaneye uğramak gerekirken şimdi internet üzerinden e-devlet aracılığı ile vatandaşlarımız kolayca randevu alabilmektedir. Ayrıca devletimiz medya ve iletişim araçlarının olumsuz etkilerini azaltmak için RTÜK’ü (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu) görevlendirmiştir. RTÜK’ün başta çocuklar olmak üzere aileleri bilinçlendirmek, radyo, televizyon ve internet ortamını denetlemek, düzenlemek gibi görevleri vardır. Gelişen ve değişen medya ortamında, mesajları doğru anlayabilmek ve içerikleri sorgulayabilmek artık zorunlu hâle gelmiştir. İnsan yaşamında etkisi çok fazla olan medyayı doğru anlayabilmek için, RTÜK ve Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle okullarımızda “Medya Okuryazarlığı” projesi hazırlanmış ve uygulanmıştır. Medya okuryazarlığı dersi sayesinde öğrencilerin medya karşısında daha bilinçli olması hedeflenmiştir.

İletişim Özgürlüğü
İletişim Araçları ve Görevleri

Gazete, televizyon, radyo, İnternet gibi araçlar insanlar arasındaki iletişimi sağlayan kitle iletişim araçlarıdır. Kitle iletişim araçları sayesinde toplumsal konular ve bunlar hakkındaki gelişmeler geniş kitlelere ulaştırılarak belirli konularda kamuoyu oluşturulur.

İletişim Araçlarının Özgürlüğü

Kitle iletişim araçlarının özgürlüğü, insanların doğru bilgilere ulaşmasına olanak sağlayan demokrasinin en temel unsurlarından biridir. Bu nedenle kitle iletişim özgürlüğünün diğer bir deyişle basın özgürlüğünün bulunmadığı bir yerde, demokrasiden de söz edilemez. Basın ve yayın organlarının özgürlüğü sayesinde haber, düşünce ve kanılar tarafsız ve serbestçe yayınlanmakta ve çok daha büyük kitlelere ulaştırılmaktadır. Demokrasinin temel ilkelerinden biri de basın ve yayın özgürlüğüdür. Kitle iletişim araçlarının özgür olması, bu kurumlara devlet, aile ya da kişilerin sırlarını açıklama hakkını vermez. Bu nedenle topluma yönelik yayınlar yapılırken kişilerin hak ve özgürlükleri göz önüne alınmalıdır. Anayasada da yer alan ‘’Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.’’ maddesine uygun davranılmalıdır. Diğer bir deyişle basın ve yayın organları kişilerin özel mülkiyetlerinin sınırları içerisine izinsiz girmemeli ve kişilerin özel hayatları hakkında kendi istekleri dışında haber yapmamalıdır. Ayrıca basın ile yakın ilişkiler içinde bulunan ünlü ve tanınmış kişileri incitecek ve günlük yaşamlarını kısıtlayacak durumlar yaratılmamalıdır. Tüm insanların doğru bilgi alma hakkı olduğu gibi düşüncelerini serbestçe açıklama ve yayma özgürlüğü de vardır. Bu özgürlükler birçok devletin anayasasında yer almakta ve yasalarca korunmaktadır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here