Göçün Nedenleri ve Sonuçları
İnsanların veya insan topluluklarının dinî, iktisadi, siyasi, sosyal ve diğer sebeplerle bir
yerden bir başka yere gitmesine göç adı verilir. Ülke içinde bir şehirden başka bir şehre
yapılan göçlere iç göç, ülkeler arasında yapılanlara ise dış göç adı verilir.

Gocun Nedenleri ve Sonuclari Nelerdir Ozet Bilgi

Oluşum nedenlerine göre göçler, gönüllü ve zorunlu göçler olarak iki sınıfa ayrılır. Savaş,
doğal afet ve terör nedeniyle yapılan göçler zorunlu göçler kapsamındadır. Yapılan iç göçler
nüfus dağılışını, dış göçler ise nüfus miktarını etkilemektedir. Ülkemizde kırsal kesimlerde
ekonominin fazla gelişmemesi, iş olanaklarının fazla olmaması, kısıtlı sosyal ve kültürel
faaliyetler sebebiyle köylerden kentlere doğru iç göç yaşanmaktadır.

Köyden kentlere göçlerin büyük oranlara ulaşması sebebiyle de kentlerin siyasi, sosyal,
ekonomik ve kültürel dengeleri bozulmaktadır. Özellikle iç göçün yaşandığı büyük kentlerde,
plansız kentleşme, hastane ve okulların yetersiz kalması gibi problemler ortaya çıkmaktadır.
Ayrıca köylerden kentlere sadece belirli zamanlarda çalışma amacıyla gerçekleşen geçici
göçler de vardır. Özellikle Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinden birçok aile, hasat
zamanlarında diğer bölgelere göç edip hasat bittikten sonra da köylerine geri döner.

Bu tarz tarım ve turizm faaliyetlerinin bol olduğu dönemlerde yapılan göçler, geçici göç olarak adlandırılır. Göçlerin sosyal, ekonomik ve kültürel sonuçları vardır. Göç alan yerlerde nüfus miktarı artar; çarpık kentleşme, altyapı yetersizliği, çevre kirliliğinin yanı sıra suç oranlarında da artış olur. Büyük şehirlerde işsizlik sorunu ortaya çıkabilir. Göç veren yerlerde, çalışan insan gücü ve genç nüfus azalır. Bu durum, o yerde üretimin azalmasına ve nüfusun yaşlanmasına neden olur.

Ülkeler arasındaki gelişmişlik farkı, artan işsizlik oranları, etnik ve dinî baskılar sonucunda ise dış göçler yaşanabilmektedir. Özellikle 1960’lı yıllarda Avrupa ülkelerinde çalışmak amacıyla birçok yurttaşımız göç etmiş, bu sayede ülkemizdeki işsizlik oranı azalmış ve ekonomi düzelmiştir. Dış göçün bir türü de beyin göçüdür. İleri düzeydeki meslek ve bilim insanları ile uzmanların bir başka gelişmiş ülkede yerleşip çalışmak amacı ile kendi ülkelerinden ayrılması beyin göçü olarak tanımlanmaktadır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here