Biyokütle uzun zamandır yenilenebilir bir yakıt türü olmuştur.
Biyokütle enerjisi bir mağaracının ateşi kadar eskidir ve dünya çapında önemli bir yenilenebilir enerji kaynağı olmaya devam etmektedir. Bununla birlikte, bir ısı ve enerji kaynağı olarak eski kullanımına rağmen, birçok insan biyokütle enerjisinin gerçekten ne anlama geldiğini veya biyoyakıtların nereden geldiğini bilmez.

Biyokütle Enerjisi Nedir?
Biyokütle enerjisi, kaynağı olarak biyolojik bir organizmayı (bitki veya hayvan) kullanan her tür enerjidir.

Biyokütle Enerjisi Nedir

Biyokütlenin tanımı çok geniş olduğu için, “biyokütle” olarak kabul edilebilen yakıtlar çok çeşitli maddeleri içerir ve araştırmacılar her zaman yeni biyokütle enerji kaynaklarını keşfederler. Hayvan gübresi, çöp atıkları, odun peletleri, bitkisel yağlar, algler, mısır, şeker, şalgam ve diğer bitki materyalleri gibi mahsuller – kağıt ve ev çöpleri bile – biyokütle yakıt kaynağı olarak kullanılabilir.

Biyokütle yakıtı, şöminede bir kütüğün yakılması gibi, yanma yoluyla doğrudan ısı enerjisine dönüştürülebilir. Diğer durumlarda, biyokütle başka bir yakıt kaynağına dönüştürülür; Örnekler, mısırdan yapılan etanol benzini veya hayvan atıklarından türetilmiş metan gazı içerir.

Biyokütle Enerjisi Ne Kadar Pratiktir?
Amerika’nın enerjisinin yaklaşık yüzde üç ila dörti biyokütle, yüzde 84’ü doğal gaz, kömür ve petrol gibi fosil yakıtlardan geliyor. Açıkçası, biyokütle, yaygın bir enerji kaynağı olarak kabul edilmeden önce gitmek için uzun bir yol var.

Bu zorluklara rağmen, biyokütle enerjisinin artan kullanımının birçok avantajı vardır. Biyokütle yakıtlarının diğer enerji kaynakları üzerinde sahip olduğu belirgin avantajlardan biri, biyokütlenin yenilenebilir olmasıdır: Daha fazla bitki yetiştirebiliriz, fakat kimse daha fazla yağ üretemez.

Diğer bir avantajı ise, gübre, talaş ve çöp çöplüğü gibi bazı biyokütle kaynaklarının, aksi takdirde atığa gidecek bir yakıt kaynağı kullanmasıdır. Bu nedenle, bu kaynaklar, fosil yakıtlara ve nükleer enerjiye olan bağımlılığımızı azaltırken, aynı zamanda, çöplerle ilişkili olan, gürültü, koku, haşarat, mülk değerlerinde düşüşler gibi olumsuz etkileri de azaltır.

Biyokütle Enerjisi ve Çevre
Biyokütle, her ürün döngüsünde, odun hasadında veya gübre yığınında yenilenebilen yenilenebilir bir enerji kaynağıdır – ama mükemmel değildir. Çeşitli kaynaklardan geldiği için, biyokütle yakıtı her zaman kalite veya enerji verimliliğinde tutarlı değildir ve henüz benzin ve doğal gaz için olduğu gibi biyokütle rafinerileri ve dağıtıcılar gibi iyi gelişmiş bir ağ bulunmamaktadır.

Ayrıca, fosil yakıtların yakılması gibi biyokütle yakıtlarının yanması, uçucu organik bileşikler, partikül madde, karbon monoksit (CO) ve karbon dioksit (CO2) gibi potansiyel olarak tehlikeli kirleticiler üretir . CO2, küresel ısınmanın ve iklim değişikliğinin önde gelen nedenlerinden biri olan bir sera gazıdır.

Bununla birlikte, biyokütle enerjisinin yenilenebilir doğası, bu çevresel etkiyi büyük ölçüde azaltabilir. Yanan biyokütle, atmosfere karbon monoksit ve CO2 salmakta iken, biyokütle enerjisi kaynağı olarak yetiştirilen ağaçlar ve bitkiler de fotosentez sırasında atmosferden karbon yakalamaktadır . Bu süreç genellikle “karbon tecrit” veya “karbon bankacılığı” olarak adlandırılır.

Biyokütle Enerjisi Çevre Dostu mı?
Biyokütle enerjisinin maliyet-fayda dengesi ve karbon sekestrasyonuna dair bazı tartışmalar var. Bazı analistler, biyokütle yakıtları yakıldığında açığa çıkan atmosferik karbonun (CO ve CO2), biyokütle “plantasyonları” nda yetiştirilen ağaç ve bitkilerde depolanan karbonun kabaca eşit olduğunu bulmuşlardır. Bu analiz biyokütle enerjisini aslında karbon nötr ve çevre dostu yapar.

Ancak diğer uzmanlar, endüstriyel ölçekli biyokütle enerji gelişiminin doğal çevreye ve hava kalitesine zarar verdiğini bulmuşlardır. Greenpeace, biyokütle enerjisindeki büyük ölçekli büyümeyi yakalayan ” Biomess Fueling ” adlı bir rapor yayınladı ve talaş ve kağıt fabrikası atıkları gibi atık kaynaklarının ötesine geçti ve tüm ağaçlar ve diğer önemli orman habitatları şu anda yok edildi:

“Kanada, orman biyoenerji üretiminden yılda yaklaşık 40 megaton CO2 salımını serbest bırakıyor; bu miktar, 2009 Kanadalı hafif ticari yolcu araçlarının egzoz borusu emisyonlarını aşan bir miktardır. Yayılan CO2, yeniden ağaçlandırma ağaçlarının yakalanmasından önce on yıllarca iklime zarar verecektir .”

Biyokütle Enerjisinin Geleceği
Eski bir enerji kaynağı olmasına rağmen, biyokütle enerjisinin fosil yakıtlar ve nükleer enerji gibi diğer enerji kaynaklarının yerini almadan gitmesi için hala uzun bir yol vardır .

Bununla birlikte, ev şöminesi gitmiyor ve farklı bir enerji politikası, 21. yüzyılda enerji güvenliği için en iyi strateji olabilir. Araştırmacılar olarak , Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı’nda belirttiğimiz, “Çalışmalar optimum [biyokütle] strateji yeri yerleştirmek için farklı olacağını gösteriyor, arazi kalite, bugünkü kullanımları, rakip kullanımlara ve enerji talepleri ile belirlenen”.

Odun ve odunsu biyokütle, atıktan enerjiye, biyogaz ve sıvı biyoyakıtlara ilişkin bu makaleleri okuyarak biyokütle enerji kaynakları hakkında daha fazla bilgi edinin.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here