5S Nedir? 5S’in Adımları Nelerdir ve Faydaları Nedir?

5S Nedir?

5S sanayide temizlik ve düzen demektir. İşyerinde “ Benim saham, benim makinam ve benim fabrikam “ felsefesini harekete geçirerek, çalışanların işyerlerini evleri gibi görmelerini sağlamak ve herkese bir sorumluluk vermektir. 5S yoğun olarak Japonya’da kullanılmaktadır. Fakat tüm dünyada kabul görmüş ve süratle yaygınlaşmaktadır. 5S toplam üretken bakımın en önemli unsurlarındandır. S harfi ile başlayan Japonca 5 kelimenin bir arada ifade edilmesi ile oluşmuştur.

5S’in Adımları Nelerdir?

Birinci Adım: Ayıklama(Seiri):

  • Gerekli ve gereksiz tüm malzemelerin kullanım stoklarına göre sınıflandırılması,

İkinci Adım: Düzenleme(Seiton):

  • Malzemelerin gerektiğinde kolayca ulaşabilecek bir pozisyona getirilmesi,

Üçüncü Adım: Temizleme(Seiso):

  • İşyerinin ve makinaların kir ve tozdan arındırılması. Bu faaliyet belirli peryotlarda yönetici personelin de katılımıyla yapılır. Bu şekilde tüm makina ve ekipmanlar tanınır. Isınma, gevşeme ve sızıntı gibi arıza belirtileri tespit edilir.

Dördüncü Adım: Standartlaştırma(Seiketsu):

  • İlk 3 S’i sağladıktan sonra temizlik ve düzeni sürdürecek bir sistem geliştirilmesi ve her ekipman ve faaliyetin standartlara kavuşturulması,

Beşinci Adım: Disiplin(Shitsuke):

Temizlik ve düzen konusunun topluca inanarak sahiplenilmesi adımlarından oluşmaktadır.

5S’in Faydaları Nedir?

• Kazalar azalır, ortadan kalkar,
• Toplam verimlilik artar,
• Taşımadan doğan zaman kayıpları azalır,
• Daha verimli çalışma sahası kazanılır,
• Sorunlar erken teşhis edilir,
• Gereksiz malzemeler ortadan kalkar,
• Olağan dışı durumlar hemen fark edilir,
• Çalışan işyerini benimser gurur duyar,
• Çalışanlar arası uyum gelişir,
• Çalışmak daha zevkli hale gelir.